Norsk handel møter utvidet virkelighet

Photo by Christiann Koepke on Unsplash

Da har vi kommet ut av Arne Krokan sin forelesning med mange interessante temaer rundt 3D printing, virtuell virkelighet og utvidet virkelighet og hva de kan brukes til. Det som jeg fant mest interessant og som sakte og sikkert blir en del av sosiale medier og blant annet varehandel er utvidet virkelighet (UV). UV har vist seg å minske risikoen som konsumere føler når det kommer til kjøp av produkter, enten det er på nett eller fysisk i butikken.

Hva er Augmented Realty?

Augmented Realty eller Utvidet virkelighet (UV) er en teknologi hvor du kan legge over flere lag med informasjon som bilder, tekst, lyd eller video. UV blir ofte sett på som et mellom led til Virtual Realty (VR) eller virtuell virkelighet (VV) og virkeligheten, fordi at man trekker det virtuelle til virkeligheten slik som lyder, tekst og video og man kan ta på objekter eller føle at man ikke blir sliten når man løper i VV.

Forskjellen er altså kort fortalt at VR vil erstatte sanseinntrykk, mens AR vil legge til informasjon i et bilde av virkeligheten. Som fortalt av DN. Måten å differensiere de to fra hverandre er at UV kan man se og ta del i miljøet man er i, i forhold til VV hvor man generelt bare kan se på det. Mer om virtuell virkelighet kan du finne på Ulrik Reinaldo Berglann sin blogg.

Hva kan utvidet virkelighet brukes til?

Noen av eksemplene utvidet virkelighet er brukt til er i karttjenesten Google Maps, spill som  Pokemon Go, hvor du kan fange virtuelle Pokemon mens man går rundt i sin egen by eller et tettbygd område man aldri har vært før. I varehandel som Ikea Place  har Ikea laget en app som kan skanne et område med mobilens kamera og sette virtuelle produkter man er interessert i rett i sin egen stue. Med denne appen som bruker UV kan kunden gjøre et mere informert valg fordi appen viser størrelsen på produktet noe som kan være viktig når det kommer til plassering i rommet og om produktet passer i rommet og forteller om produktets egenskaper raskt. Vi kan også bruke UV til noe slikt som vises i Timberlands Augmented Realty Campainge hvor de bruker spesielle skjermer som heter MAGIC MIRROR utviklet med UV og er interaktiv med mennesker og kan vise hvordan en person ville sett ut med produktene på seg uten at de behøver å ta klærne fysisk på seg.

Timberland Augmented Reality

Andre måter å bruke UV på er når for eksempel man ser ut som et uvær og trenger ny sminke. Ved bruk av utvidet virkelighet (UV) så kan sephora virtual artist hjelpe til med å velge ut produkter. Appen er koblet opp til mobilens kamera slik at du kan prøve forskjellige kosmetiske stiller igjennom brukken av apens filter som er en del av UV som gjøre det mulig og «se ansiktet» ditt. På denne måten kan man kjapt gå igjennom det som passer best for deg. Dette hjelper med å senke usikkerheten kunden kan føle når de er i utforsknings prosessen.

Dette eksempelet kan fungere både i og utenfor butikken. Om man sette opp skjermer i butikken slik at kunder kan bruke denne på samme måte som med mobilen sin og teste de forskjellige produktene uten å ta de på. Noe som kan hjelpe bedrifter under Pandemien og holde det renslig.  Uansett er bruk av AI i butikker slikt som vist i eksemplet med Sephora og Timberland gode verktøy bl.a. slik at butikkene kan opprettholde en høy standard og ha en god kundeflyt i butikkene.

Kan Utvidet virkelighet hjelpe handelen med deres utfordringer?

UV har lenge vært en nise i Retail markedet, som har klart å gjøre produkter mere interessante og kundens valg kanskje enklere. Men med Pandemien som nærmest har tvunget Retail bransjen til nye innovative høyder fordi utfordringene har stått i kø, så har bransjen teknologisk sett gått ca. 5 år frem i tiden under pandemien ifølge en rapport fra IBM Institute for Business Value.  Det pleide å være slik at man planlegger en tur til en kjent butikk for å se og kjøpe produkter som interesserer forbrukeren. Men i disse dager så er forbrukene mye mere interessert i å handle når og hvor det vill. Dette skifte (netthandel) kom først ved introduksjon av nettsider og den første lanseringen av Iphone-en til Apple og andre smartelefoner som har kommet det siste ti året. Telefon teknologien sammen med sosiale medier har drevet konsumering til å bli mye mere spesifikke i kjøpene sine med tanke på hvordan produktene er laget, om de er bærekraftige og hva slags pris butikkene har på produktene. Dette finner de ut generelt på nett hvor de gjøre nettsøkk og gjøre seg kjent med produktene via produkt reviews enten tekst eller video basert. Dette er blir gjort uansett om man er i butikker eller på nett, dette hjelper forbrukere med å senke usikkerheten de har rundt et kjøp. Kunstig intelligens (KI) og UV er verktøy butikker kan ta i bruke for å møte utfordringen de har i dag ved at kunder sender tilbake produkter som også fører til tapp for nettbutikkene til retalieren. GMI  spår en meget høy investerings økning av KI i Retail sektoren. Dette vil være flere applikasjoner innenfor maskin læring, Prediktiv analyse og dyplæringsteknologi dukker opp.

Digital disruption i handel sektoren vil øke i et høyt tempo med disse teknologiene.  

Hvordan ser fremtiden ut for handelen i Norge?

Handelen i Norge har tradisjonelt ikke vært veldig teknologi orienterte eller innovative og man kan se hvor sakte det går for handelen å komme på nett, presentere butikken eller sine produkter på nett. Litt av utfordringen er at norske nettbutikker blir utkonkurrert av utenlandske nettbutikker fordi disse har er mer brukervennlige og tiltalende og de tar i bruk ny teknologi raskt og får slik sett høyere oppmerksomhet. Amazon er fortsatt det beste eksempelet her med deres handle senter tanke gang (mange leverandører inn i samme Platform) med forskjellige butikker og innovativ bruk av teknologi. Den Norske handelen vil kunne ta en mye større handel av handelslekkasjen ved å utnytte netthandel og tilhørende teknologier. Vi ser at man ved å ta i bruk UV i USA har drevet frem kundenes engasjement, økt salget og fått nedgang i returnerte varer som bidrar til bedre likviditet.  Dette er fult mulig også å gjenskape for norske handel.  

Kilder

How artificial intelligence and augmented reality can put a dent in return rates

Seven Ways Artificial Intelligence Is Disrupting The Retail Industry

Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Global Market Insights

Fremtiden for retail er fygital – vil du være med så heng på

Pokemon Go

Google AR & VR

IKEA lanserer IKEA Place

Print Friendly, PDF & Email

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *