Refleksjon om hvordan studiet har vært så langt?

Første delen i valg emnet digital markedsføring er snart ferdig og for en lærerik tid det har vært! I dette innlegget vil jeg kort gå igjennom hva jeg har lært, og hva som er konsekvensene av det jeg har lært. Da jeg gikk igjennom arbeidsplanen for første del av emnet så ble jeg overasket over mengden av arbeid vi skulle legge inn i faget. Hvor mange blogg oppgaver vi skulle gjøre ukentlig i tillegg til sertifiseringene og forelesningene. Men dette har vært en bratt læringskurve som jeg har satt stor pris på å få med meg.

Det har vært litt hektisk med innleveringer av blogginnlegg, samtidig å starte i jobb som jeg fikk tre økter inn i faget som vekstmarkedsfører, men dette har også gjort det moro fordi jeg kan relatere alt det jeg lærer rett inn i jobben min og omvendt. Vi fikk en flyingstart med å arbeide med å sette opp google analytisk for bloggen som vil laget før vi startet med valgemnet. slik at vi kunne få eget eksempel på hvordan man bruker det i sammenheng med nettsider. Det å kunne anvende det jeg lærer har vært noe som har gitt meg indremotivasjon og mestringsfølelse i faget.

Hva har jeg fått ut av dette så langt?

Foreleseren vår Arne Krokan har lært oss om digital økonomi som er et bredt tema som tar for seg nyskapende teknologier som er med på å digitalisere vårt samfunn. Teknologier som forandrer vårt samfunn, er for eksempel kunstig intelligens. Kunstig intelligens blir brukt i alt fra talegjenkjenning, bildeprosessering og medisinsk analyse for å nevne noen anvendelser av teknologien. I sammenheng med teknologien Augmented Realty blir det også brukt til shopping hvor man kan få til interaksjon med produkter fra IKEA. Kundene kan bruke bedriftens app «IKEA Place» for å se produkter i kundens egen stue for å finne akkurat den sofaen som passer omgivelsene deres og hjelper til med å senke transaksjonskostnadene. Det kan også brukes i sminke butikker hvor kunden bruker interaktiv skjermer hvor de kan prøve ut produktene deres raskere og igjen senke transaksjonskostnadene for kunden.

 Det som var mest spennende for min del er hvordan algoritmer kan filtrere informasjonen i søkemotorene vi blir eksponert til slik at vi kan bedre skaffe det vi letter etter av produkter og tjenester som på den digitale delingsplattformen Finn.no. Men også implikasjoner det kan ha når det kommer til ekkokammere og filterbobler hvor man kan skape homogene nettverket hvor alle har like meninger og hvor det kan være lite plass for fakta og annen tro en din egen. Dette kan skape grupper som ekskluderer og skaper fiendtligheter. Derfor er det lurt at man skaffer seg kunnskap om hva algoritmene gjøre for å optimalisere tiden du bruker på søkemotorene og hvordan man proaktivt kan sørge for at man ikke blir en del av en filterboble eller ekkokammere

Vi har lært hvordan å sette opp blogger og koble de opp til google analytisk og hvordan algoritmer kan forbedre både nettsider og bruker opplevelsen for kunden. Hvordan teknologiutviklingen vil forandre arbeidsmarkedet og hvordan dette skaper samfunnsendringer. Kunstig intelligens er også brukt til å automatisere jobber slik som butikkmedarbeider, eller andre høyutdannende yrker som advokat, revisor og til å med kreativ direktør i reklame bedrifter.

 Om noen hadde spurt meg hva blockchain var ville jeg ha hat litte å si om temaet, men nå frostår jeg hvordan teknologien kan gi oss tryggere handel når det kommer til global shipping. Hvor det kan være litte tilro til værandre og gjøre transaksjonskostnadene enklere.

Jeg har blitt mye mere effektiv med å skrive. Føler jeg skriver tekster mye raskere en før og terskelen for å legge ut ett bloginnlegg er ikke lengere så høyt som det var for det første bloginnlegget. Temaene vi har hat nå sitter bedre og bedre med repeterende skrivingen samtidig med at jeg nå har notater jeg kan se tilbake til for eksamen.

Konklusjon

Mye å lære på kort tid, men det holder spenningen oppe. De temaene jeg tar med videre er kunnskapen om utvidet virkelighet og algoritmer og hvordan disse vil forandre måten vi gjøre handel på som vi kan se med eksempelet fra IKEA.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *