Blokkjeder og bærekraft

Jeg har nå verdt igjennom temaene: bærekraft og blokkjeder og ser blokkjeder som en effektiv måte for å forsikre næringslivet om at bærekraftige produkter er nettopp det. Teknologien kan understøtte bærekraftige tiltak i samfunnet og vise til måten produktet er laget på.  

Blokkjeder vil gjøre det enklere å sertifisere bærekraft

i fremtiden vil vi bli nødt til å være mere bærekraftige i alt vi gjøre for å nå FN´s bærekraftige mål innen 2030. med bruk av blokkjeder vil vi på en sikker måte nå bærekrafts mål 12 «ansvarlig forbruk og produksjon» (FN Sambandet 2019).

 Fair trade avtaler blir og er skrevet så de er ufravikelige i blokkjede teknologien noe som gjøre at alle parter må holde det de har lovet når leverandører skal gjøre en leveranse eller produksjons avtaler med vinmonopolet . Blokkjeder vil også kunne effektivisere verdikjeder og måten produkter blir sendt, transportert og mottatt på en sikker måte. Det kan også være en enkel måte og vise til klesmerkers komplekse internasjonale verdikjeder som er vanskelig å garantere for at er bærekraftige og bruker metoder og materialer som er miljø og etisk vennlige i deres produkter (Gerretsen 2021). Dette er teknologi mote-bransjen kan bruke for å bygge tillit til sine kunder ved å vise til bærekraftige produkter med blokkjede-teknologi .

Hvordan fungerer blokkjeder ?

«Blokkjedeteknologi er brukt til sikkerhet rundt transaksjoner. En blokk inneholder et sett med transaksjoner samt tidsstempel og bekreftelse (hash) som sikrer at blokken ikke kan endres. Neste blokk inneholder linken til den foregående og dennes bekreftelse. Hver blokk replikeres til alle nodene i ett nett slik at hver node inneholder helle regnskapsboken. Ingen har originalen. Det er ikke behov for noe tiltrodd tredjepart som har ansvar for de økonomiske transaksjonene.» (Hernæs 2017).

Derfor egner det seg for å lage tillit imellom to parter for å gjøre transaksjoner med forsikring om at betaling har tatt sted og leveransen er sendt. Teknologien kan også brukes til å dele info om bærekraftige indikatorer ved bruk av sensor-teknologi som tar opp faktorer som CO2 utslipp, GPS lokalisering for opphavssted, finne helsefarlige kjemikalier som kan være til stede og arbeidsforhold for de ansatte med mer. (Nordbø, Jones og Ribe 2020) Teknologien er allerede blitt utviklet av bedriften EY til at plafformen deres kalt «the wine Blockcain» kan spore opp viner koblet opp mot blokkjede som verifiserer informasjon og setter en stopper for forfalsking av viner. Sertifiseringsaktøren Amfori kan ha god nytte av denne teknologien i arbeidet sitt med å sertifisere Vinmonopolets produsenter og leverandører for å være etisk bærekraftige og for en enklere måte å finne informasjon om produktene deres.

Blokkjeder og forretningside deling.

Blokkjeder gjøre nå at man kan dokumentere sine egne ideer og gjøre det vanskeligere for at andre stjeler de. Det har vært dokumentert at Både DNB og Telenor er beskyldt av gründere for å ha stjålet deres ideer. Det er sikkert flere ansatte i de store bedriftene som kan ha lyst til å ta disse gründer ideene videre på eget initiativ uten gründeren. Ideene til mange som starter opp nå om dagen har innovative ideer som tar oss nærmere FNs bærekraftsmål som kan gi nye eller gamle virksomheter bransje fortinn bare de realiserer dem.

Rettsapparatet er bygget opp på dokumenter og skrift, men når man har møtte med store bedrifter for å presentere ideene sine så er det lite skriftlighet på hvordan og hva salgs informasjon som er der delt og diskutert og hvordan dette skal behandles videre. Man skal ha både økonomi og kunnskap for å gå i rettsak mot så store bedrifter som DNB og Telenor.

Med blokkjeder så vil det bli en sikrere transaksjon av informasjon, produkter og tjenester.  Man kan ikke overse eller «glemme» elementer i en avtale med blokkjeder. Så det nystartete gründer firmaet som skal levere produkter til en stor leverandør vil med sikkerhet vite at det kommer frem. Og leverandøren gründeren leverer til vil med sikkerhet vite at produktene som blir lever er bærekraftige ved bruk av blokkjeder og tredje parts sertifiseringer som skal opprettholde den bærekraftige standarden til produktet.     

Hvis man kobler til blokkjeder til Start-up ideer eller kunst kan man enkelt og sikkert dele eller selge det med private virksomheter og personer uten å være red for at det blir brudd på opphavsretten, stålet, Eller for kunsten sin del forfalsket.

blokkjeder er kommet for å bli og mange norske bedrifter investerer i det også Norge som stat har blitt med i utviklingen av blokkjeder ved at de er med i EU´s European Blockchain Services Infrastructure (EBSI. Samarbeidet vil prøve å forbedre Blokkjedeteknologi vil også gjøre det enklere å betale skat for både bedriftener, staten og skattebetalere.  

Tenk deg blockchain som en bok, hvor alle kan ha hvert sitt eksemplar. Vis noen skriver i den vil det bli syndelig i alle bøker samtidig. Det som blir skrevet er huget i stein, og umulig å forandre. Enhver bruker kan være anonym, transaksjoner er transparente samtidig som personvernet ivaretas og risikoen for at varer eller produkter blir tuklet med for å gjøre endring til at det virker mere bærekraftig er liten til igjen.  

Print Friendly, PDF & Email

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *